Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Timo Teippi Ky

Yhteystiedot:
Siltakyläntie 264
49220  SILTAKYLÄ

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Timo Teippi Ky / Terhi Kunelius
040 8383 665
terhi@timoteippi.fi
 

2. Rekisteröidyt

Asiakkaat ja toimittajat

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

 • Yhteyshenkilöiden tietoja käsitellään asiakas- tai toimittaja suhteen perusteella

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 

 • asiakassuhteen hoitaminen
 • toimittajatietojen oikeellisuuden varmistaminen
 • laskutus
 • laskujen vastaanotto
 • palveluista tai muutoksista tiedottaminen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Asiakkaan tai toimittajan yhteystiedot

 • yrityksen nimi ja y-tunnus
 • osoitetiedot ja sähköiset laskutustiedot
 • yhteyshenkilön nimi
 • yrityksen tai yhteyshenkilön sähköposti – sähköpostikansioissa ja Netvisorissa.
 • puhelinnumero
 • Netvisorin tallentamat tiedot asiakkaan ostamista tuotteista ja palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen terhi@timoteippi.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot on saatu suoraan asiakkaalta ja/tai Yritys ja yhteisöjärjestelmästä YTJ:stä

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Timo Teippi Ky:n ulkopuolelle. 

7. Käsittelyn kesto

 • Asiakas- tai toimittajatiedot säilytetään niin pitkään kun yritys on olemassa
 • yhteyshenkilö linkin tietojen alta pääsee poistamaan sähköposti pyynnöllä terhi@timoteippi.fi

8. Henkilötietojen käsittelijät

Yritysten yhteyshenkilöiden tietoja käsittelee Terhi Kunelius

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

13. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.